O nás

Prezident klubu                      

Adam Pajunk                                Horná Ves 44/D                                    
967 01 Kremnica
tel.: 0917 188 772
e-mail: adam.pajunkak@gmail.com

Facebook:

INFORMÁCIE O TRÉNINGOCH 
INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH

Tréneri

Miro Rybársky  - hlavný tréner , St.žiakov, ml.žiakov 
Adam Pajunk - 
St.žiačok ,ml.žiacok a najmladšieho žiactva 

Marián Podolec  - najmladšieho žiactva

Miroslava Miklová -  trénerka prípravky a detskej atletiky
Lenka Hrmová  - trénerka prípravky a detskej atletiky
Kristína Sebechlebská  - trénerka prípravky a detskej atletiky
Lenka Pluhárová  - trénerka prípravky a detskej atletiky
Bronislava Ondríková  - fyzioterapeutka 
Alexandra Debnárová Beňová -  trénerka prípravky a detskej atletiky 


 Info o poplatkoch:

Členský príspevok do MŠK je 12 €/rok.

Klubový príspevok je :
2011 a starší 18,-€/mesiac. Platba mesačne do 15. dňa,
2012 a mladší 15,-€/mesiac. Platba mesačne do 15. dňa,

pokiaľ sú dvaja súrodenci, druhý platí  5,- €/mes.