O nás

Prezident klubu                      

Adam Pajunk                                Horná Ves 44/D                                    
967 01 Kremnica
tel.: 0917 188 772
e-mail: adam.pajunkak@gmail.com

Facebook:

INFORMÁCIE O TRÉNINGOCH 
INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH

Tréneri

Miro Rybársky  - hlavný tréner , St.žiakov, ml.žiakov 
Adam Pajunk - 
St.žiačok ,ml.žiacok a najmladšieho žiactva 

Marián Podolec  - najmladšieho žiactva

Miroslava Miklová -  trénerka prípravky a detskej atletiky
Lenka Hrmová  - trénerka prípravky a detskej atletiky
Bronislava Ondríková  - fyzioterapeutka 
Dominika Vitteková -  trénerka prípravky a detskej atletiky
Martin Holic  - tréner prípravky a detskej atletiky
Martin Kapusta  - tréner prípravky a detskej atletiky


 Info o poplatkoch:

Členský príspevok do MŠK je 12 €/rok.

Klubový príspevok je :
2012 a starší 23,-€/mesiac. Platba mesačne do 15. dňa,
2013 a mladší 20,-€/mesiac. Platba mesačne do 15. dňa,

pokiaľ sú dvaja súrodenci, mladší platí polovicu .