logoDApng


Slovenský atletický zväz k Vám prichádza s jedinečným projektom ATLETIKA PRE DETI, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich ratolestiam novú voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných atletických krúžkov, podporiť športovú prípravu najmladších detí v atletických oddieloch a kluboch, ale najmä hravou formou naučiť deti pravidelnému a zdravému pohybu, ktorým si vybudujú pozitívny vzťah k športu a lásku k nemu na celý život.


Cieľom projektu, ktorého hlavnou cieľovou skupinou sú deti vo veku 4 – 10 rokov, nie je vychovávať špičkových atlétov, ale ponúknuť rodičom službu pre zmysluplné vyplnenie voľného času ich ratolestí a najmä prostredníctvom systematickej všešportovej prípravy vytvoriť optimálne predpoklady pre ich zdravý telesný a duševný vývoj a ďalší výkonnostný rast.

Detailnejšie informácie k projektu nájdete na webovej stránke  www.detskaatletika.sk